Halilovic, Senahid


 

 

T

 

tačan - taćan, točan
tačka, u tačci/u tački - taćka, točka
takmičiti se - takmićiti se
također - takođe
Tale Ličanin - Budalina Tale
tamničar - tavničar
tečaj - tećaj
tečić/tetić - tećić
tečnost - tećnost
teferič - teferić
tehničar - tehnićar
teka - sveska
tetka, tetki - tetci
tetrijeb - tetreb
težak teška; teži
tih; tiši
Tihi okean - Tihi ocean
tijelo - tjelo
tijesan - tjesan
tisuća (hiljada)
tjedan (sedmica)
tjemenjača - tjemenjaća
tjerati - ćerati
tkati; tkam/tkem - čem
tobdžija - topdžija
točak - toćak
točiti - toćiti
topal/topao
tračak - traćak
tragično - tragićno
tramvaj - tranvaj
Travnik; travnički - travnićki
trbuh
trčati - trćati
Trebišnjica - Trebišnica
treptjeti - treptiti
trgovački - trgovaćki
trideset - tridest
trijebiti - trjebiti
trijezan; trezniji - trjezan
trinaest - trinest, trinajest
triput/tri puta
trista/tristo
trojica - troica
trpjeti - trpiti, trpljeti
truhlež - trulež
truhnuti - trunuti
trunčica - trunćica
tučak - tućak
tući, oni tuku - oni tuču
tuđina
tuga, u tuzi - u tugi
tumač - tumać
Turčin, mn. Turci - Turćin
tužilac - tužioc
tvornički - tvornićki
tvrd; tvrđi
tvrđava
tzv. (takozvani)

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net