Halilovic, Senahid


 

 

Š

 

šaljivčina - šaljivćina
šaptač - šaptać
ščepati - sčepati
šćućuriti se - sćućuriti se
šećer - šeker
šehid - šehit
šesnaest - šesnest, šesnajest
šeststo/šest stotina - šesto
šeširdžija - šeširđija
šezdeset - šeset
šipka, u šipci - šivka
širok; širi
Španija - Španjolska
špijun - špiun
štap - šćap
štedionica - štediona
štedjeti - štediti
šutjeti - šutiti, ćutati
Švicarska - Švajcarska

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net