Halilovic, Senahid


 

 

S

 

sabahile - sabaile
sabah-namaz/sabahski namaz
sač - sać
sačekati - saćekati
safun/sapun
sahat-kula
sahrana
sahraniti
sakupljač/skupljač - sakupljać
samohran
Sandžak - Sanđak
saopćiti - saopštiti
Sarajevo - Sarajvo
sastavljač - sastavljać
savjestan - savjesan
sazviježđe - sazvježđe
sažaljenje - sažalenje
sebičan - sebićan
sedamnaest - sedamnest, sedamnajest
sedžada - seđada, serdžada
sedžda - seđda
selo; selce/seoce
seljački - seljaćki
septembar (rujan) - september
sevab/sevap
shvaćati - svaćati
sijač - sijać
siječanj (januar) - sijećanj
sijed; sjeđi - sjed
sijedjeti - sijeđeti
sijeliti - sjeliti
sijelo - sjelo
sijeno - sjeno
sijevati - sjevati
siledžija - sileđija
sinčić - sinćić
sinoćni/sinoćnji - sinošnji
siroče - siroće
siromah, mn. siromasi - siroma
sirota - sjerota
sitničav - sitnićav
sječa - sjeća
sječivo - sjećivo
sjećati se
sjeći, siječem - sječem
sjedalo
sjedište - sjedišće
sjediti/sjedjeti - sidjeti
sjednica - sjenica
sjekira - sikira
sjemenjača - sjemenjaća
sjenka, u sjenci - u sjenki
sjesti, sjedem
sjever
sjeveroistočni - sjeveroistoćni
skakač - skakać
skeledžija - skeleđija
skijati se - smučati se
Skoplje
skraćivati, skraćujem - skraćivam
skretničar - skretnićar
skuhati - skuvati
skupljač - skupljać
Slaven - Sloven
slavuj - slavulj
slezena - sljezena, šljezena, slezina
sličan - slićan
sličnost - slićnost
slijedeći/sljedeći - sledeći
slijetati - sljetati
slijeva - s lijeva
slika, na slici - na sliki
sloga, u slozi - u slogi
slomiti, slomim - slomijem
slušalac - slušaoc
sljeme - šljeme
sljepočnica - sljepoćnica
sljez - šljez
sljubiti - šljubiti
smijeh - smjeh
smijeniti - smjeniti
smiješak - smješak
smiješan - smješan
smio/smjel - smjeo
smjesta
smjeti
smračiti se - smraćiti se
smrdjeti - smrditi
snabdijevati - snadbijevati
snabdjeti - snadbjeti
snijeg, mn. snijezi/snjegovi - šnjegovi
sniježiti - snježiti
so - sol
s obzirom - obzirom
sočivo - soćivo
somun - samun
spanać - španać
spavaćica (haljina)
spjev - spijev
sporazumjeti se - sporazumiti se
sport - šport
spriječiti - sprječiti
srčan - srćan
srdžba - srđba
srebren - srebrn
Srebrenica; srebrenički - srebrenićki
sredstvo - srestvo
Srem/Srijem
sretan - srećan
srodstvo - srotstvo, srostvo
stadion - stadijon
stambeni - stanbeni
star; stariji - stari, starii
starački - staraćki
Stari Slaveni - Stari Sloveni
starješina - starešina
starjeti - stariti
stećak, mn. stećci
stidjeti se - stiditi se
stijena - stjena
stijesniti - stjesniti
stiskati, stiskam/stišćem
sto - stol
sto/stotina
stočarstvo - stoćarstvo
Stolac, iz Stoca; stolački - stolaćki
stolnjak - stonjak
stomačni - stomaćni
strahota
stranputica - stramputica
stravičan - stravićan
strelica/strjelica - strijelica
strijela - strjela
strijeljati - streljati
strog; strožiji - strožji
stručan - strućan
stup - stub
Subhija - Suphija
subjekat/subjekt
sudac/sudija
sudski - suski
suđe - sudje
suh; suhlji/suši - suv, suvlji
suhoća - suvoća
suhoparan - suvoparan
sumahnut - sumanut
sumnjičiti - sumnjićiti
sunčan - sunćan
susjedstvo - susjestvo
susnježica - sušnježica
svačiji - svači
svagdje/svugdje - svagdi, svađe
svako - svatko
sve - svo
svečanost - svećanost
svidjeti se - sviditi se
svijeća - svjeća
svijest - svjest
svijet, mn. svjetovi - svjet
svijetao; svjetliji - svjetao
svijetleći/svjetleći
svijetliti - svjetliti
svijetlozelen - svjetlozelen
svjećica
svjedodžba - svjedođba
svjedočiti - svjedoćiti
svjestan - svjesan
svjetiljka - sjetiljka
svjetina - sjetina
svjetionik - sjetionik
svjetlost - svijetlost
svjetski - svjecki, svijetski
svjež - svijež
svlačionica - svlačiona
svlačiti - svlaćiti
svrab - srab
svrbjeti - svrbiti, srbjeti
svrdao/svrdlo - svrdo

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net