Halilovic, Senahid


 

 

O

 

obal/obao
obdan - ovdan
obeščastiti - obešćastiti
običaj - obićaj
običan - obićan
obijest - objest
obijestan - obijesan
obje - obe, obi
objeručke - objerućke
oblačić - oblaćić
oblijetati - obljetati
obnoć - obnoč, ovnoć
obojica - oboica
obojiti - oboiti
oboljeti - oboliti
obračun - obraćun
obraščić - obrašćić
obruč - obruć
ocijediti - ocjediti
ocijeniti - ocjeniti
očajnik - oćajnik
očekivati, očekujem - očekivam
očeličiti - oćelićiti
očerupati - oćerupati
očešljati - oćešljati
očetkati - oćetkati
očev - oćev
očevidac - oćevidac
očigledan - oćigledan
očistiti - oćistiti
očito - oćito
očni - oćni
očnjak - oćnjak
očuh - oćuh
očupati - oćupati
očuvati - oćuvati
očvrsnuti - oćvrsnuti
odahnuti - odanuti
odakle - odaklen
odijeliti - odjeliti
odijelo - odjelo
odijevati - odjevati
odio/odjel - odijo
odjedanput - odjedamput
odjednom - odjenom
odjeljenje - odjelenje, odelenje
odličan - odlićan
odlijepiti - odljepiti
odlučan - odlućan
odlučiti - odlućiti
odmah - odma
odnijeti - odnjeti
odojče - odojće
odoljeti - odoliti
odozgo - odozgor
odrečan - odrećan
odričan - odrićan
odseliti - oseliti
odsjeći, odsiječem - osjeći, osiječem
odsjek - otsjek, odsijek
odskočiti - odskoćiti
odstupiti - otstupiti
odsustvo - osustvo
odsutan - osutan
odšetati - otšetati
odštampati - otštampati
odučiti - odućiti
oduprijeti - oduprjeti
oduvijek - oduvjek
odvlačiti - odvlaćiti
odvojiti - odvoiti
odžačar - ođaćar
odžak - ođak
ogluhnuti - ogluvnuti
ogorčen - ogorćen
ogorjeti - ogoriti
ograničen - ogranićen
ogrjev - ogrev
ogrtač - ogrtać
ohladiti - oladiti
oivičiti - oivićiti
ojačati - ojaćati
okačiti - okaćiti
okorio, okorjela - okorjeo, okorila
okorjeti - okoriti
okrečiti - okrećiti
okrugao - okrugal, okrugo
oktobar (listopad) - oktombar
okuka, na okuci - na okuki
ondje - ondi, onde
onesvijestiti se - onesvjestiti se
opći - opšti
općina - opština
ophođenje - obhođenje
opljačkati - opljaćkati
opredijeliti se - opredjeliti se
orač - orać
orah, mn. Orasi
orao, orla - oro
osamnaest - osamnest, osamnajest
oseka - osjeka
osigurati - obezbijediti
osjećaj - osječaj
osjećati - osječati
oskudijevati - oskudjevati
oslobodilac - oslobodioc
oslobođenje - oslobodženje
osmijeh - osmjeh
osmjehivati se - osmjevati se
osmjehnuti se - osmijehnuti se
osnivač - osnivać
osuđenik
osvajač - osvajać
osvijetliti - osvjetliti
otac, oče, mn. oci/očevi - oće, oćevi
otadžbina - otađbina
otcijepiti - odcijepiti, otcjepiti
otčepiti - odčepiti
othraniti - odhraniti
otimačina - otimaćina
otirač - otirać
otkad/otkada - odkad
otključati - otkljućati
otkopčati - otkopćati, otkovčati
otočanin - otoćanin, ostrvljanin
otočić - otoćić, ostrvce
otprilike - od prilike
otpuštati - otpušćati
otrijezniti se - otrjezniti se
ovaj put/ovoga puta - ovaj puta
ovčar - ovćar
ovčiji - ovčji, ovćiji
ovdje - ovdi, vodi, ovde
ozlijediti - ozljediti
označiti - oznaćiti

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net