Halilovic, Senahid


 

 

Nj

 

Njemačka - Njemaćka
njemušto - nemušto
njen/njezin, njenih - njenije
njihati, njiham/njišem
njihov - njin
njuška, na njušci/na njuški

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net