Halilovic, Senahid


 

 

N

 

nabavljač - nabavljać
načeti, načnem - naćeti, načmem
način - naćin
načiniti - naćiniti
načisto - naćisto
načuditi se - naćuditi se
naći, nađem
naćve - navće
nadijevati - nadivati
nadjačati - nadjaćati
nadlijetati - nadljetati
nadničar - nadnićar, naničar
nadomjestiti
nadrijeti - nadrjeti
naduhati - naduvati
nagal/nagao, nagla
naglas
nagovijestiti - nagovjestiti
naheriti
nahlada
nahočad - nahoćad
naizmjenice/naizmjenično - naizmjenićno
najčešće - najćešće
najednoč - najenoč
najjasniji - najasniji
najjužniji - najužniji
najposlije - najpošlje
najprije - najpre
najzad
nakostriješiti se - nakostrješiti se
naličiti - nalićiti
nalijevo - naljevo
nalivpero - naliv-pero
namijeniti - namjeniti
namirnice - namjernice
namjeriti se
namjernik - namijernik
namjestiti, namješten - namješćen
namještati - namješćati, namiještati
nana/nena - baka
naoblačiti se - naoblaćiti se
naočale/naočare - naoćale, naoćare
naočigled - naoćigled
naočit - naoćit
napadač - napadać
naplaćivati, naplaćujem - naplaćivam
naposljetku - naposlijetku
naprijed - naprjed
naprimjer (npr) - na primjer
naranča/narandža - naranća, naranđa
narječje - nariječje
naručiti - narućiti
naručje - narućje
narudžba - naruđba, porudžbina
nasjeći, nasiječem - nasječem
naslijediti, naslijedim - nasljediti
naslonjača - naslonjaća
nasljedstvo - našljedstvo, nasljestvo
naslijeđe - nasljeđe
nastavnički - nastavnićki
nasuho - nasuvo
natočiti - natoćiti
naučiti - naućiti
navečer - naveče, navećer
navrh
nažalost
nečistoća - nećistoća
nečitak - nećitak
nečovječan - nečoviječan
nečujan - nećujan
neću - ne ću
nedjelja - nedelja, nedilja
neizlječiv - neizljećiv, neizlečiv
nejač, nejači - nejać
neko - netko
nekoliko - njekoliko
nemati - nejmati
ne mogu - nemogu
neobičan - neobićan
neodlučan - neodlućan
nepomičan - nepomićan
nesebičan - nesebićan
nesretnik - nesrećnik
nesvijest - nesvjest
nešto - nješto
nevaljao - nevaljal
neveseo - nevesel
nevrijeme, nevremena - nevrjeme
ničiji - nićiji
nigdje - nigdi, niđe
Nijemac - Njemac
nijemo - njemo
noćas - noćes
noga, na nozi - na nogi
nosač - nosać
nov; noviji - novii
novčanica - novćanica
novčanik - novćanik
novembar (studeni) - november
npr. (naprimjer) - napr.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net