Halilovic, Senahid


 

 

M

 

mač - mać
mačak - maćak
maćeha
madež (ben) - mladež
Madžarska/Mađarska
mahanica - manica
mahati; mašem
mahnit
mahnuti, mahnem - manem
mahovina
mahramica/maramica
maj (svibanj)
Majevica; majevički - majevićki
majica - maica
majka, majci (mati) - majki
Makedonija; u Makedoniji - Makedonii
malčice - malćice
malehan/malen
mastionica - mastijonica
materijal - matrijal
medvjed - medjed
međa - meja
međutim
mehaničar - mehanićar
mehak; mekši - mek
mejdandžija - megdandžija
melek - meleć
menđuša/minđuša - minđuha
mijeh - mjeh
mijena - mjena
mijenjati - mjenjati
mijesiti - mjesiti
miješati - mješati
milijarda - miljarda
milijun/milion - milijon
mislilac - mislioc
mišiji - mišji
mjehur
mjenjač - mjenjać
mjera - mira
mjerač - mjerać
mjeriti - mijeriti
mjesec - misec
mjesečina - mjesećina
mjesto - misto
mješavina
mješina
mještan/mještanin - mješćanin
mlijeko - mljeko
mljekara
mm (milimetar) - mm.
mnogo - mlogo
močvara - moćvara
moći, mogu - možem, morem
Modriča - Modrića
moj, moje, moji - moi
molilac - molioc
Mostar; Mostarac; mostarski
motka; na motki - na motci
mračan - mraćan
mreža - mriža
mrijestiti - mrjestiti
mrijeti - mrjeti
mrk; mrči/mrkiji - mrkii, mrći
mučan - mućan
mučenica - mućenica
mučiti; mučenje - mućiti, mućenje
muhetina - muvetina
muka, na muci - na muki
mukati, muče - muće
mutiti; mućenje
muzičar - muzićar
muzika; muzici - muziki
mužjak; mužjački - mužjaćki

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net