Halilovic, Senahid


 

 

L

 

l (litar)
labav/hlabav
lahko - lako
lahkoća - lakoća
lahkovjeran - lakovjeran
lančić - lanćić
lasta/lastavica; lastavičiji - lastavičji
lebdjeti - lebditi
leptir - lepir
leš - lješ
let - lijet
letjeti - letiti
ličiti - lićiti
ličnost - lićnost
liječenje - lječenje, lijećenje
liječiti - lječiti
liječnik/ljekar - lječnik
lijeha - ljeha
lijek, mn. lijekovi - ljek, ljekovi
lijen; ljeniji/ljenji - ljen
lijenčina/lijenština - ljenština
lijep; ljepši - ljep, ljevši
lijepiti - ljepiti
lijeska - ljeska
lijevo - ljevo
lisičiji - lisičji
lišće - listje, lihće
Livno; Livnjak - Hlivno, Lijevno
lončić - lonćić
lovački - lovaćki
lubenica - lubenca
luditi/ludjeti - luđeti

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net