Halilovic, Senahid


 

 

J

 

jabučica - jabućica
jabuka, na jabuci - na jabuki
jabukovača - jabukovaća
jačati - jaćati
jačina - jaćina
Jadransko more
jagorčevina - jagorćevina
jahač; jahačica - jahać, jahaćica
jahati, jašem - jašim
Jahorina
Jajce, u Jajcu; Jajčanin; jajački - Jajćanin
jak; jači - jaći
januar (siječanj) - januvar
janjetina - jagnjetina
jarac, mn. jarci/jarčevi - jarćevi
jasen - jasijen
jastučić - jastućić
jastučnica - jastućnica
jaukati, jaučem - jaućem
ječam - jećam
ječati - jećati
jedanaest - jedanest, jedanajest
jedanput - jedamput
jedrenjača - jedrenjaća
jeftin - jevtin
jučer - juče, jućer
jugoistok; jugoistočni - jugoistoćni
jul/juli (srpanj)
jun/juni (lipanj)
junačina - junaćina
junački - junaćki
junak, mn. junaci
južni; južniji, najjužniji - najužniji

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net