Halilovic, Senahid


 

 

I

 

ibričić - ibrićić
ići; idem - iđem
igdje - ide, igdi
igličast - iglićast
igrač - igrać
igračka, na igrački - igraćka
iko - itko
Ilidža - Iliđa
ilovača - ilovaća
inače - inaće
inad - inat
inadžija - inađija
industrijski - industriski
inženjer/inžinjer
iscijediti - iscjediti
iseljenički - iseljenićki
ishlapiti/ishlapjeti - izlapiti
ishrana - izhrana
ishraniti - izhraniti
isječak - isjećak
isjeći, isiječem - isječem
iskati, išćem/ištem
iskihati - iskijati
iskipjeti - iskipiti
iskočiti - iskoćiti
iskolačiti - iskolaćiti
iskopčati - iskovčati
iskorijeniti - iskorjeniti
iskrčiti - iskrćiti
iskuhati - iskuvati
ismijavati, ismijavam - ismijajem
ispeći, ispečen - ispećen
ispitivač - ispitivać
isporučiti - isporućiti
ispovijedati - izpovijedati, ispovjedati
ispovjediti - ispovijediti
ispovijest - izpovijest, ispovjest
ispričati - izpričati, isprićati
ispriječiti - izpriječiti, isprječiti
ispupčiti se - ispupćiti se
istočni - istoćni
istom - istor
istrčati - istrćati
istrijebiti - iztrijebiti, istrjebiti
istući, istučem - istućem
istumačiti - iztumačiti, istumaćiti
iščačkati - isčačkati, išćaćkati
iščašiti - izčašiti, išćašiti
iščekivati - izčekivati, išćekivati
iščeprkati - izčeprkati, išćeprkati
iščešljati - izčešljati, išćešljati
iščetkati - izčetkati išćetkati
iščeznuti - izčeznuti, išćeznuti
iščistiti, išćišćen - izčistiti, išćistiti
iščupati - izčupati, išćupati
išetati - izšetati
izbečiti - izbećiti
izblijedjeti (postati blijed) - izbljedjeti, izblijediti
izdahnuti
izdajica - izdaica
izdaleka
izdijeliti - izdjeliti
izgnječiti - izgnjećiti
izgorjeti - izgoreti, izgoriti
izjahati, izjašem - izjašim
izjednačiti - izjednaćiti, izjenačiti
izliječiti - izlječiti
izlijetati, izlijećem - izljetati
izlječiv - ižlječiv, izljećiv
izljubiti se - ižljubiti se
izmijeniti - izmjeniti
izmiješati - izmješati
izmučiti - izmućiti
iznijeti - iznjeti
izopačiti - izopaćiti
izračunati - izraćunati
izručiti - izrućiti
izviđač - izviđać
izvijestiti, izviješten - izvjestiti
izvlačiti - izvlaćiti
izvođač - izvođać

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net