Halilovic, Senahid


 

 

H

 

hadžija - hađija
Hadžijski bajram/Kurban bajram - Hađijski bajram
hajde, hajdemo - hajmo
hajduk
halva
haljina
hambar - ambar
handžar - hanđar
haps - havs
hapsiti - havsiti
harambaša
hartija
hemija - kemija
hemijski - hemiski
Hercegovina; Hercegovac; hercegovački - hercegovaćki
heroj; heroina - herojina
hiljada (tisuća)
historijski (povijesni) - istorijski, historiski
hlabav/labav
hlače - hlaće
hlad
hladnoća
hladnjača - hladnjaća
hladovina
hlapiti/hlapjeti - hlapljeti
hljeb - hlib
hljepčić - hljebčić, hljepćić
hodati - hodat
hodža - hođa
hor - kor
hrabar
hrabrost - hrabros
hramati, hramam/hramljem
hrana
hranilac, mn. hranioci - hranioc
hraniti
hrapav - rapav
hrast
hrbat
hrđanje - rđanje
hrđav - rđav
hrkati, hrčem - hrkam
hrom
hrpa
hrskavica - rskavica
hrt (pas)
hrvanje - rvanje
Hrvatska; hrvatski - Hrvaska, hrvaski
hrzati - rzati
htjeti - šćeti, stjeti
hučati - hućati
hudovica/udovica
hvala - fala
humanizam (pokret) - Humanizam
hvaliti - faliti
hvatati - fatati

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net