Halilovic, Senahid


 

 

F

 

februar (veljača) - februvar
feredža - feređa
fijaker - fiaker
fijukati, fijuče - fiuče, fijuće
findžančić - filđanćić, finđanćić
fizičar - fizićar
Foča; Fočak - Foća, Foćak
fudbal (nogomet) - futbal

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net