Halilovic, Senahid


 

 

Đ

 

đak; đačić (učenik) - đaćić
đerdan
đerđefčić - đerđefćić
đogat
đubre
đuveč - đuveć
đuvegija - đuvegia

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net