Halilovic, Senahid


 

 

D

 

dah
dahija
dahnuti
dahtati, dahćem/dašćem
daidža - daiđa, dajdža
dalek; dalji - dilji
Dalmacija - Dalmacia
daščica - dašćica
davalac - davaoc
davati, dajem - davam
debeo, debela - debel
decembar (prosinac) - december
devetnaest - devetnest, devetnajest
devetstoti - devestoti
devetsto/devet stotina - devesto
dijel/dio, dijela - dijo, djela
dijeliti - djeliti
dijete, djeteta - djete, dijeta
dimnjačar - dimjačar, dimničar
dinarčić - dinarćić
dioba - dijoba
divlji - divi, diviji
dizač - dizać
djeca - dica, đeca
dječak - djećak
dječiji - dječji, dječi, djećiji
dječurlija - djećurlija
djed - đed, did
djelilac, mn. djelioci - djelioc
djelo - dilo
djelimično/djelomično - djelimićno, djelomićno
djeljenik - dijeljenik
djeljiv - dijeljiv
djetelina - đetelina, ditelina
djetešce - djetehce
djetinjast
djetinji
djetinjski
djetinjstvo
djetlić
djever - đever
djevojački - djevojaćki, đevojački
djevojčica - djevojćica
djevojka; djevojčin - djevojkin
dlačica - dlaćica
dlijeto - lijeto
dnevnica - nevnica
do; dočić/dolčić - dol
dobar; bolji
dobavljač - dobavljać
dobričina - dobrićina
dobročinstvo - dobroćinstvo
doček - doćek
dočekati - doćekati
doći, dođem - dojdem
dogodine
dogorijevati - dogorjevati
dohvatiti - dofatiti
dokučiti - dokućiti
doletjeti - doletiti, dolećeti
dolje - dole, doli
domaćica; domaćicin - domaćičin
domaćinstvo
donijeti - donjeti
doprijeti - doprjeti
doručak - dorućak
doskočiti - doskoćiti
dospijevati - dospjevati
dospjeti - dospijeti
dovlačiti - dovlaćiti
dovući, dovučem - dovućem
dozrijevati - dozrjevati
doživjeti - doživiti
dr. (doktor) - dr
dragocjen; dragocjeniji - dragocijen
drečati - drećati
drhtati - dršćati
drijem - drjem
drijemati - drjemati
driješiti - drješiti
drljača - drljaća
drugačiji/drukčiji - drugaćiji, drukćiji
drugi put - drugi puta
drveće
drvosječa - drvosjeća
Dubrovčanin - Dubrovćanin
dućandžija - dućanđija
dug; dulji/duži
dugovječan - dugoviječan
duhački - duvački
duhandžija - duvandžija
duhnuti - dunuti
duhanje - duvanje
dvadeset - dvadest, dvajst
dvaput - dva puta
dvije - dvi
dvjesta/dvjesto - dvijesta
dvocijevka - dvocjevka
dvojica - dvoica
dvomjesečni - dvomjesećni

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net