Halilovic, Senahid


 

 

Č

 

čačkalica - ćaćkalica
čačkati - ćaćkati
čađ/čađa - ćađ, ćađa
čađav - ćađav
čahura - ćahura, čaura
čair - čajir, ćair
čaj - ćaj
čajdžinica - ćajđinica
Čajniče - Ćajniće
čamac - ćamac
čanak - ćanak
čaplja - ćaplja
Čapljina - Ćapljina
čarapa - ćarapa, čorapa
čardak - ćardak
čaroban - ćaroban
čaršaf - čaršav, ćaršaf
čaršija; čaršijski - ćaršija, čaršiski
čast - ćast
častan, časna - ćastan, časan
častiti, čašćen - ćastiti, ćašćen
čaša - ćaša
čašćavati - ćašćavati
čavao, čavla - čavo, ćavao
čavka - ćavka
čavrljati - ćavrljati
čejrečiti - čerečiti
čekati - ćekati
čekić - ćekić
čekrk - ćekrk
čeličan - ćelićan
čelik - ćelik
čelo - ćelo
čeljade - ćeljade
čemer (tuga) - ćemer
čempres - ćempres
čep; čepić - ćep, ćepić
čeprkati - ćeprkati
čerga, u čergi - ćerga, u čerzi
čerupati - ćerupati
česma - ćesma
čest; češći - ćest, ćešći
čestit - ćestit
čestitka, u čestitki - ćestitka, u čestitci
češalj - ćešalj
češati - ćešati
češljati - ćešljati
četa - ćeta
četinar - ćetinar
četiri - ćetiri, četri
četiristo/četiri stotine - ćetiristo, četirista
četka; četkica - ćetka, ćetkica
četrdeset - ćetrdeset, četerest
četrnaest - ćetrnaest, četrnest
četverica - četvorica
četvrt - ćetvrt
četvrtak - ćetvrtak
čeznuti - ćeznuti
čežnja - ćežnja
čibuk; čibučić - ćibuk, ćibućić
čičak - ćićak
čigra - ćigra
čiji - ćiji, či
čimpanza/šimpanzo - ćimpanza
čin - ćin
činija; činijica - ćinija; ćinijica
činiti - ćiniti
činovnik - ćinovnik
činjenica - ćinjenica
čioda (bolje: pribadača) - ćioda, čijoda
čipka, na čipci/na čipki - ćipka
čir - ćir
čist; čistiji - ćist, ćistiji, čišći
čistač, čistačica - ćistać, ćistaćica
čistina - ćistina
čistionica - ćistonica, čistiona
čistiti - ćistiti
čistoća (ulice) - ćistoća
čistota (jezika) - ćistota
čišćenje - ćišćenje
čitalac, mn. čitaoci - čitaoc, ćitalac
čitanka, u čitanci - ćitanka, u čitanki
čitaonica - ćitaonica, ćitaona
čitati - ćitati
čitav - ćitav
čivija (klin); čivijica - ćivija, ćivijica
čizma - ćizma
član - ćlan
članak - ćlanak
članstvo - ćlanstvo
čoban - ćoban
čoha - ćoha, čoja
čokolada - ćokolada, čikulada
čorba - ćorba
čovječanstvo - ćovjećanstvo
čovječiji - čovječji, ćovjećiji
čovjek - ćovjek, čojk
čučati - ćućati
čudak - ćudak
čudan - ćudan
čudesan - ćudesan
čuditi se - ćuditi se
čudo - ćudo
čudovište - ćudovište
čujan - ćujan
čulo - ćulo
čupati - ćupati
čupav - ćupav
čupavac - ćupavac
čuperak - ćuperak
čuti - ćuti
čutura - ćutura
čuvar - ćuvar
čuvati - ćuvati
čuven - ćuven
čvor - ćvor
čvorak - ćvorak
čvoruga - ćvoruga
čvrst; čvršći - ćvrst, ćvršći

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net