Halilovic, Senahid


 

 

C

 

car, sa carem - sa carom
Careva džamija - Careva đamija
carevati/carovati
carević
carica; caricin - caričin
carić
Cazinska krajina
cedulja - cjedulja
cement - ciment
cesta - testa
cičati - cićati
cijediti - cjediti
cijel/cio - cjel, cijo
cijena - cjena
cijev; cjevčica - cjev, cjevćica
cipela - cipila
cjedilo
cjelina - cijelina
cjenovnik - cijenovnik
cjepač - cjepać
cjepanica - ćepanica
cjevanica
crijep, mn. crepovi - crjep
crijevo - crjevo
Crna Gora
crnjeti se (biti crn) - crniti se
crtač - crtać
crtaći (pribor)
crvenjeti se (biti crven) - crveniti se
cvijeće - cvjeće
cvijet, mn. cvjetovi - cvjet
cvijetnjak - cvjetnjak
cviljeti - cviliti
cvjećar; cvjećarka
cvjetati - cjetati
cvrčak - cvrćak

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net