Halilovic, Senahid


 

 

A

 

abdestluk - avdestluk
adžo - ađo
Afrika, u Africi - u Afriki
Aga
alat (pribor) - halat
aljkav
Amerika, u Americi; američki - u Ameriki
amidžić - amiđić
aprilski (travanjski)
Arabijski poluotok - Arabiski poluotok
augustovski - avgustovski
Austrija; austrijski - austriski
Austro-Ugarska carevina - Austrougarska carevina
autoput - auto-put
avazile - havazile
avijatičar - avijatićar
avion - avijon
azbuka; azbučni - azbućni
Azija; azijski - aziski
aždahin - aždajin

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net