Halilovic, Senahid


 

 

X. Pisanje riječce li

 

Upitna riječca li iza glagola piše se odvojeno:

- Hraniš li ptice?
- Čujete li njihovu pjesmu?
- Piju li kahvu?


Također se riječca li odvojeno piše iza riječce da:

- Ne znam da li ima loptu?
- Da li si zakasnio na tramvaj!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net