Halilovic, Senahid


 

 

XV. Skraćenice

 

Skraćnice mogu biti obične i složene.

Obične skraćenice su zapravo skraćeni dijelovi nječi. Upotrebljavaju se samo u pisanju, a izgovaraju se kao pune riječi. Pišu se:

a) s tačkom na kraju: r. (razred), uč. (učenik), str. (strana), god. (godina), itd. (i tako dalje), i dr. (i drugo), i sl. (i slično), šk.g. (školska godina), o.š. (osnovna škola), ž.r. (ženski rod); b) bez tačke na kraju: l (litar), cm (centimetar), kg (kilogram), A (amper), Al (aluminij), Z (zapad).

Složene skraćenice nastaju uzimanjem početnog slova ili sloga iz nekog imena sastavljenog od nekoliko riječi. Čitamo ih onako kako su napisane: BiH (Bosna i Hercegovina), FAMOS (Fabrika motora Sarajevo), ULUBiH (Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine).

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net