Halilovic, Senahid


 

 

XI. Pisanje složenih pridjeva

 

Složeni pridjevi pišu se sastavljeno, kao jedna riječ: omalehan, preosjetljiv, banjalučki, istočnobosanski, četverogodišnji, svijetlocrveni.

Sastavljeno se pišu i oblici kao: najjužniji, najljepša, najslađe.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net