Halilovic, Senahid


 

 

XII. Pisanje glagola sa oblicima u budućem vremenu

 

Glagoli koji završavaju na -ći u oblicima budućeg vremena ostaju neokrnjeni:

Mi ćemo doći. - Doći ćemo sutra.

Glagoli koji završavaju na -ti u oblicima budućeg vremena ostaju neokrnjeni ako je pomoćni glagol ispred infinitiva:

Ona će čitati. - Mi ćemo sjesti.

Ako je pomoćni glagol iza infinitiva, umjesto -ti piše se -t.

Čitat će. - Sjest ćemo.

Ovako pisani oblici budućeg vremena čitaju se kao jedna riječ, kao da je napisano sastavljeno: čitaće, sješćemo.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net