Halilovic, Senahid


 

 

XIII. Upravni govor

 

Tuđe riječi možemo navesti na tri načina:

1. Pisala mu je: "Doći ću kad bude dječiji raspust."
2. "Doći ću kad bude dječiji raspust", pisala mu je.
3. "Doći ću", pisala mu je, "kad bude dječiji raspust".

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net