Halilovic, Senahid


 

 

VI. Glasovi dž i đ

 

Oni koji imaju poteškoća u vezi sa izgovorom i pisanjem glasova č i ć obično griješe i u izgovoru i u pisanju glasova i đ. Najčešće se umjesto izgovara ili piše đ: Sanđak, đamija, đungla, daiđa, hađ, piđama. To je nepravilno i valja se potruditi i naučiti razliku između ova dva glasa. Ko ih nauči pravilno izgovarati, neće griješiti ni u pisanju.

Postoje riječi koje se razlikuju upravo po tome da li se u njima nalaze ili đ:

jedno je džak (vreća), a drugo je đak (učenik);
jedno je hodža, drugo hođa (hodanje).

U pojedinim riječima glas nastaje kada se č nađe ispred b:

svjedočiti - svjedodžba;
učiti - udžbenik.

U nastavcima -džija, -džinica pogrešno je pisati đ. Piše se: galamdžija, šaljivdžija, ćevabdžinica, a ne galamđija, šaljivđija, ćevabđinica.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net