Halilovic, Senahid


 

 

VII. Pisanje glasa h

 

Glas h treba izgovarati i pisati u riječima u kojima mu je po postanku mjesto: aždaha, duhan, gluh, grah, hajde, halka, herbar, Hercegovina, hiljada, historija, hrana, hurma, kahva, kihati, kuhati, mahana, mahrama, mehlem, muha, proha, promaha, sabah, snaha, suh, truhnuti, uvehnuti, vihoriti se, zauhar, tvojih, mladih, četvrtih, dođoh, mišljah, ćitao bih.

Također se h izgovara i piše u riječima: hastal, hrđa, hrvač, hrzati, lahak, mehak.

Pravilno je samo: hvala, hvatati, a ne: fala, fatati.

Neke riječi pravilno je pisati i izgovarati i sa h i bez njeg:

hlabavo - labavo;
hlupati - lupati;
hudovica - udovica;
sahat - sat.

Pogrešno je pisati i izgovarati h u riječima: adet, alat, lopta itd.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net