Halilovic, Senahid


 

 

VIII. Pisanje glasa j

 

Izgovor glasa j često je oslabljen pa ponekad nije jasno kada ga treba pisati.


Glas j piše se:

a) između glasova ii a: Azija, avlija;
b) između glasova i i e: iz Azije, dvije;
c) između dva i: po Aziji, Fazlijin, čiji;
d) između i i u: u Aziju, smiju se;
e) u pridjeva kao: azijski, komšijski;
f) u imperativu nekih glagola: pij, pijmo, pijte, umij se.


Glas j ne piše se: a) između i i o: avion, bio, biologija, cio, činio, kamion, priobalni, radio, stadion, violina, želio. Izuzetak su oblici riječi čija osnova završava na j, kao što je riječ Semberija: o Semberijo, plodnom Semberijom;
b) između a i e: četrnaest;
c) između a i i: daidža, kaiš;
d) između e i i: Husein, neimar;
e) između o i e: poezija, poema i sl.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net