Halilovic, Senahid


 

 

Uz popis pravilnih i nepravilnih riječi

 

U ovome odjeljku nalaze se riječi kod kojih se javlja kolebanje kako ih pisati. Ko zna abecedu, tj. utvrđeni red slova u latinici, lahko će pronaći potrebnu riječ.

Ako, npr, tražimo riječ pjevač, prvo ćemo potražiti riječi koje počinju slovom p. Potom ćemo prijeći preko riječi koje počinju slovima pa, pe, pi. Iza posljednje riječi koja počinje slovima pi, naći ćemo riječi koje počinju slovima pj, jer je j u abecedi poslije slova i.

Radi lakšega pronalaženja potrebne riječi, u gornjem lijevom uglu svake lijeve stranice posebno je odštampana prva riječ sa te stranice, a u gornjem desnom uglu svake desne stranice nalazi se riječ kojom se završava ta stranica.

Na lijevoj polovici svake stranice nalaze se pravilni oblici riječi. Oni su štampani crnim slovima.

Iza crte nalaze se nepravilni oblici riječi. Oni su štampani crvenim slovima. Ovim se oblicima u školi ne treba služiti ni u govoru ni u pisanju.

Naprimjer:

davalac - davaoc; dolje - dole, doli; htjeti - šćeti, stjeti. Neka riječ može imati dva ili više pravilnih oblika. Između takvih oblika stoji kosa crta, npr.:

otkad/otkada;
pljeskati, pljeskam/plješćem.

To znači da su oblici otkad i otkada, pljeskam i plješćem ravnopravni i u govoru i u pisanju.

Ako je u istome redu navedeno više oblika neke riječi, takvi su oblici odijeljeni zarezom, npr.: Amerika, u Americi. Ako je od jedne riječi napravljena druga, npr. od imenice Amerika pridjev američki, onda između njih stoji tačka-zarez. Npr.: Amerika; američki.

Skraćenicom mn. označava se množina imenica. Npr: zadatak, mn. Zadaci.

Uz neke riječi u zagrade su stavljene njihove istoznačnice. Npr.: tisuća (hiljada).

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net