Halilovic, Senahid


 

 

I. Pisma

 

Bosanski jezik danas ima dva pisma: latinicu i ćirilicu. Iako se latinica upotrebljava znatno češće, potrebno je poznavati i ćirilicu.

Tokom minulih deset stoljeća korišćena su i druga pisma, najviše bosančica (bosanska vrsta ćirilice) i arebica (arapsko pismo prilagođeno glasovima bosanskoga jezika).
Latinica i ćirilica


Redoslijed latiničkih slova naziva se abeceda. U abecedi 27 slova odgovara po jednom glasu našega jezika, a tri glasa obilježena su dvoslovima (: džamija; lj: ljubav, nj: njihati se).

Slova d i ž, n i j, mogu se naći jedno uz drugo, a da ne obilježavaju jedan glas, pa ih treba čitati kao dva glasa: nadživjeti, injekcija.

U ćirilici svakome glasu našega jezika odgovara po jedan znak: za 30 glasova imamo 30 slova. Redoslijed ćiriličkih slova naziva se azbuka.


Štampana i pisana slova latinice:Štampana i pisana slova ćirilice:


 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net