Halilovic, Senahid


 

 

IV. Ijekavski izgovor

 

Iste riječi Bošnjaci iz raznih krajeva izgovaraju i pišu različito. Tako će riječi dijete, pjesma mnogi izgovoriti ili napisati djete, dite, dete, pismu, pesma. U školi učimo da je pravilno govoriti i pisati samo dijete, pjesma. Takvih je riječi mnogo i zato se učenici čiji maternji govor nije čisto ijekavski u školi moraju više potruditi da bi naučili pravilno govoriti i pisati.

U bosanskom književnom jeziku pravilan je samo ijekavski izgovor, a ikavski i ekavski su nepravilni. To znači da je u školi pravilno govoriti i pisati samo dijete, cvijet, bijel, lijep, djeca, cvjetovi, bjelina, pjesma, a kod kuće može i onako kako mama kaže.

(O tome šarenilu u našim govorima opširnije piše u 15. gnijezdu lijepih riječi.)

Najlakše ćemo naučiti pravilno pisati ovakve riječi ako ih izgovorimo i osluhnemo. Primijetit ćemo da se u riječi dite izgovara otegnuto, a u pisma, dica - brzo. Kad se izgovara otegnuto, na njegovo mjesto dolazi ije (dijete), a kad se izgovara kratko, dolazi je (djeca, pjesma). Tako ćemo odmah znati i to da nije pravilno reći ili napisati djete, dijecu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net