Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 7

 

1. Jeste li znali...


...da je odveć mnogo energije, vremena, novca i umijeća utrošeno u nastojanju da se što uspješnije premosti prepreka zvana strani jezik. Značajno mjesto u tome ljudskom naporu da se olakša međunarodno sporazumijevanje imaju tzv. planski (ne pristaje im najbolje naziv vještački) jezici. Želja za univerzalnim jezikom može se pratiti od klasičnih vremena, ali prava historija njihova počinje od XVII stoljeća. Do 1987. zabilježeno je u svijetu čak 917 projekata planskih jezika. Mnogi su od poduzetih pokušaja propali, a tek su pojedini zaživjeli. U svakom slučaju, njihovim se teorijskim spoznajama obilato okoristila kibernetika, teorija prevođenja, a potpomogli su i razvoj kompjuterskih jezika. Posebno mjesto u toj galaksiji jezika pripada esperantu.
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


ićindija/ikindija
inšallah - inšala
Istanbul - Istambul
istovjetan - istovetan
iščejrečiti - iščerečiti
izgruhati - izgruvati
izmalehna/izmalena
izopćiti - izopštiti
3. Ime mi je...


...Fazila. Na arapskome znači: izvrsna; odlična; učena; vrijedna. Mnogi su primijetili: milozvučno ime, lijepa značenja. A na meni je da ovaj izbor svojih roditelja iz dana u dan opravdavam i potvrđujem kao ispravan.

...Faris. Iz arapskoga je jezika. Kad kažu: Farise! - kao da ujedno reknu: viteže, junače! Moje ime obećava i to da ću biti dobar poznavalac, stručnjak u oblasti koju odaberem za životni poziv.
4. Rođen(a) sam...


... u Nevesinju. Ponirem u prošlost rodnoga kraja poput zavičajne ponornice Zalomke, koja izbija kao Vrelo Bune, i vidim staro Nevesinje, u kome je krajem XVI st. bilo 98% Bošnjaka. Vidim Carevu džamiju, i uz nju dvije medrese, mekteb, šadrvan. Tu su i preci pjesnika Safvet-bega Bašagića...

U pisanim izvorima spominje se Nevesinje od XIV stoljeća. A u korijenu je imena Nevesinja - zamislite - sveslavenski glavni broj devet (lat. novem, njem. neun). I to preko biljke koja se ranije u mome kraju zvala - devesilj, devasilj (m. r.), potom devesilje (sr. r.; prema: smilje, kovilje), a od XVI st. devesinj i, konačno, pod uticajem oblika neven - nevesinje. Sve spomenute varijante istovjetne su sa latinskim nazivom biljke nonenaria (= devet sila; Corydalis orcholeuca). Hej, Nevesinje - nevesinje moje!
5. Odakle nam dođe?


Riječ ban (raniji oblik bajan) znači bogat i avarskoga je porijekla. Od VI st. na naša današnja sianišta zajedno sa slavenskim precima prodiru i borbeni Avari ili Obri. Uspomena na njih sačuvana je u bosanskome jeziku i u avarskim nazivima kao što su ban i župan.
6. Osta zapisano...


...u dnevniku Enesa Čengića S Krležom iz dana u dan (knjiga druga, 1975 - 1977), na str. 185. da je Miroslav Krleža, glasoviti trubač u balkanskoj pustinji duha, rekao: "Decenijama taj faktor, Muslimani, njihova literatura i uopće pisana riječ, nisu uzimani u obzir. Vatroslav Jagić je o bosanskohercegovačkom pisao baš kao o posebnom izrazu, govoreći i onda o muslimanima kao faktoru koji se služi tim jezikom, pa je javno proglašen austrijskim špijunom." A na str. 86: "Andrićev je jezik izvanredan, kao što je za mene najljepši naš jezik - jezik bosanskohercegovačkih muslimana. Uzmite na primjer Skendera Kulenovića, te Derviša Sušića, Mešu Selimovića, pa Aliju Isakovića ili Nametka ili Hamzu Humu ili ako hoćete i one muslimane koji se javljaju ranije, još osamdesetih godina, može misliti o tome tko što hoće, ali ako se tome jeziku doda još i talent, onda je to literatura srca."
7. Je li pravilno reći ili napisati: nema šta nisu radili s njih dvojice i sl.?


Ovakva konstrukcija (s + genitiv) raširena je u našim narodnim govorima, ali joj nema mjesta u standardnome jeziku. Nastala je spajanjem sintagmi instrumentala (s + njima) i genitiva (od + njih). U standardnome bosanskom jeziku ispravno je upotrijebiti sintagmu s(a) + instrumental ili od + genitiv: Šta je bilo s onim našim prijedlogom / od onoga našeg prijedloga? - Bijahu nepažljivi prema igrackama, osobito prema dvojici mojih majmunčića - nema šta nisu radili s njima / od njih.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net