Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 5

 

1. Jeste li znali...


...da prema nekim brojanjima u Indiji ima 179 različitih jezika (ali gotovo 90% stanovništva govori neki od 15 osnovnih: hindi, bengalski, marathi, tamilski, urdu, gudžarati...), i mnoštvo dijalekata - čak 544!?

U Kini oko 94% stanovništva govori kineski, a 6% žitelja koristi neki od preostalih pedesetak jezika. U Vijetnamu su 54 razna jezika, a pravi Vijetnamci (Vijeti ili Kini) čine 85% od ukupnog stanovništva. U Srednjoj Aziji i na Kavkazu mnoštvo je jezika koji pripadaju veoma malobrojnim skupinama naroda. Ima tako jezika kojima se koristi manje od hiljadu ljudi. Ti jezici netragom nestaju, jer su najčešće bez pisma i pisanih spomenika.
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


hadži Fadil - hadži-Fadil
hadžinicin - hadžiničin
hajat - vajat
halifa - kalifa
halka - alka
hamajlija - amajlija
hendek - jendek
hereza - jeres
hihot - kikot
hirurg - kirurg
historija/povijest - istorija
3. Ime mi je...


...Emira. Kao što je (na arapskome jeziku) Emir - princ, knez, vladar, pa i vojskovođa - tako sam i ja zapovjednica, vladarka, kneginja.

...Edhem. Stari su Arapi više negoli ijednu drugu cijenili crnu boju, pa je osobita čast nositi ime sa značenjem crni, crnkasti.
4. Rođen(a) sam...


...u Sarajevu. Osnivač Sarajeva, Isa-beg Ishaković odabrao je mjesto u kome će stolovati bosanski sandžak-beg, tj. upravitelj Bosanskoga sandžaka. Sagradio je ovdje oko 1460. velike građevine i dvor (saraj). Po tome saraju (balkanski turcizam perzijskoga porijekla; znači: dvor, palača) naselje je ubrzo prozvano Sarajem.

Taj stariji oblik imena bosanskohercegovačkoga glavnog grada zamijenjen je kasnije imenom Sarajevo. Nastavak -evo u današnje ime prispio je kada je trebalo razlikovati opću imenicu od imena mjesta (toponima). Ta je razlika, zapravo, najprije uspostavljena u pridjeva: sarajska, dvorska ruža (koja pripada vladarevu dvoru) - sarajevska ruža, ljepotica (djevojka iz ovoga grada).
5. Odakle nam dođe?


Badem je riječ koja potječe iz sanskrta, staroindijskoga jezika na kome je nastala bogata književnost (npr. čuveni epovi Mahabharata, Ramajana), gramatiku sanskrta, sa oko 4.000 pravila, napisao je znameniti učenjak Panini, još u IV stoljeću prije nove ere.

Ova otporna niska voćka iz porodice ruža porijeklom je iz toplih krajeva Azije, ali je već četiri milenija rasprostranjena i u zemljama Sredozemlja. Koristi se u medicini, kozmetici (bademovo ulje), a jezgra služi za jelo i bademli kolače. Nekome su najljepše bademaste (smeđe) oči. Simbolizira bitno (jezgra) skriveno u nebitnom (koštica).
6. Osta zapisano...


...da je na jednoj sjednici 1895. gradonačelnik Mostara gospodin Kapetanović zabranio nekome austrijskom službeniku da govori njemački, rekavši da "mi ovdje nismo u Beču niti u Gracu već u Mostaru i da treba da se govori bosanski."
7. Čuli ste, zasigurno, i ne samo od dviju-triju osoba, da kazu: Dobio sam od sviju poklone. - Vidjela sam ih sviju...


Genitivni nastavak -iju lijepo pristaje brojevima dva (samo u ž. R.: od dviju djevojaka; može se upotrijebiti i tzv. skamenjeni akuzativ: od dvije djevojke), tri, četiri (za sva tri roda: triju sela, četiriju naroda, iz četiriju zemalja). Međutim, zamjenički pridjev sav, sva, sve u genitivu množine ima nastavak -ih: (od) svih naroda, svih zemalja, svih sela. U akuzativu množine također ne dolazi -iju, nego -e (za m. i ž. r.) ili -a (za sr. r.). Zato je ispravno samo: - Dobio sam od svih poklone. - Prepoznao sam sva tri sela. - Prošao je sve tri zemlje i upoznao sve četiri naroda. - Vidjela sam ih sve i poselamila ih sve.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net