Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 4

 

1. Jeste li znali...


...da je raznovrsnost pojedinih jezika, očigledna i u riječima koje posjeduju, tijesno povezana sa potrebama naroda koji se njime služe?

Snijeg je izuzetno važan u životu Eskima. Zato za različite vrste snijega eskimski jezik ima mnoštvo posebnih riječi. Arapi, npr., snijeg rijetko viđaju, pa im je više riječi za njega nepotrebno. Evropljani, opet, samo u zoološkom vrtu ili na putu kroz Afriku i Aziju mogu vidjeti kamilu, pa je u evropskim jezicima dovoljno imati jednu ili dvije posebne riječi za tog neobično izdržljivog papkara. Arapi, međutim (u kojih je deva najznačajnija domaća životinja, jer daje vunu - dlaku, kožu, meso, mlijeko; prenosi teret i usto je podatna za jahanje), za nju imaju čak osamdesetak posebnih riječi!
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


Evropa - Europa
filtar/filter
findžan - fildžan
garsonijera - garsonjera
greška/grješka
grob/greb
gruda - grudva
gruhnuti - grunuti
guščiji - guščji
3. Ime mi je...


...Dženana. Umiljavaju mi se: Dženo!, Dženka! Ponekad i: Srce!, Dušo! - a tako i glasi prijevod moga imena sa arapskoga jezika.

...Džanan. Korijen je moga imena u perzijskome jeziku, a ono znači: voljen, ljubljen, drag.

4. Rođen(a) sam...


...u Banjoj Luci. Ranije su ovdje u pitomini Banjalučke kotline, pored Vrbasa, Vrbanje, Crkvene i Suturlije bile livade, luke banova bosanskih - otuda ime mome gradu: banova luka (stariji oblik: banja luka) postade moderni grad Banja Luka, po broju stanovnika drugi u zemlji. U njoj su drage četvrti: Gornji i Donji Šeher, Hiseta, Sitari, Tabaci, Podgaj, Novoselija (Lijeva i Desna), te čaršija Hunkarija.
5. Odakle nam dođe?


Palačinka (sa sirom, jajima, pekmezom, orasima) "lutala" je oko nas i našeg jezika, da bi nam, konačno, pravo na sto stigla iz Mađarske. Krenula je od grčkoga plaks, što je u vezi sa našim ploča, ploha, da bi preko latinskoga placenta, rumunskoga placinta, mađarskoga palacsinta prispjela u bosanski kao palačinka ili palačinak.
6. Osta zapisano...


...u Etimologijskome rječniku Petra Skoka (III tom, 620. str.) da je ime desne pritoke Vrbasa. Vrbanje, kako se zove i "muslimansko selo kod Banje Luke", postalo, možda, prema: vrba (sveslavenska riječ), a može biti i to da je u vezi sa imenom rijeke Vrbas, u kome je imenu sačuvano staro, antičko Urpanus, Urbassus (pretpostavlja se da je na obali Vrbasa nekoć bilo antičko gradsko naselje Urbate).
7. Mogu li odlični ucenici biti ponosni na svoje ocjene?


Pridjev ponosan znači: ispunjen osjećanjem ponosa (vrijednosti, časti, dostojanstva); gord, koji drzi do sebe. Neko može biti ponosan zbog nečega: ponosan zbog uspjeha; ponosan (ponosit) nad druge (tj. više negoli drugi što su), te ponosan na nekoga: ponosan na svoju majku (dakle, ponosan kao i majka što mu je). Ali je bolje reći da se ponosimo svojim ocjenama nego da smo ponosni na njih.

Kad smo već kod ponosa, prisjetimo se nosa. Neka se nijedan dječak ne vrijeđa ako mu koja djevojčica kaže da je nosonja, da mu je veliki nos! Jer, u narodu se kaže: kakav nos - takav ti ponos (znači: muškarci maloga nosa i nisu pravi muškarci, muškarčine).

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net