Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 19

 

1. Jeste li znali...


...da deset najrasprostranjenijih jezika obuhvaća više od polovice stanovnika svijeta?

Najveći broj govornika ima kineski (cijelu milijardu - svaki peti čovjek na svijetu služi se njime!): slijede engleski (300 miliona ljudi kojima je to maternji jezik), španski (250 miliona), hindi (oko 200 miliona), ruski, arapski, bengalski (sva tri po oko 150 miliona), portugalski (130), japanski (120) i njemački (100 miliona).

Tako kineski, engleski i španski obuhvaćaju gotovo trećinu, a prvih deset jezika više od polovice stanovnika svijeta. Ako bismo išli dalje, vidjeli bismo da prvih sto jezika pokrivaju čak 95 odsto svjetskoga stanovništva, dok su svi preostali jezici - preko 4.000 njih - raspoređeni na samo 5 odsto žitelja svijeta.
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


Podhrastovi (u Sarajevu) - Pothrastovi
Podhum (u Mostaru) - Pothum
podnevni - ponevni
podnica - ponica
podsjećati - potsjećati
podšišati - potšišati
poduhati - poduvati
poduhvatiti (se) - podufatiti (se)
podvečer - podveće, podvećer
pogorjelac - pogorioc
3. Ime mi je...


...Mugdima. Rijetko ime u nas; arapskoga je postanja, a značenja su mu: hrabra, smiona, odvažna, preduzimljiva.

...Mirza. Moje je ime perzijskoga porijekla. Bošnjaci ga rado daju svojoj djeci, uglavnom muškoj - ali i ženskoj. Znači: princ, kraljević, pisar, književno obrazovan.

Eh, pošto je nekoć jedan Mirza bio pisar (nepismenim ljudima pisao molbe, pisma i sl.), a drugi princ, da bi se znalo uvijek ko je ko - uobičajeno je bilo da se ispred ličnog imena pisara piše mirza kao naziv zanimanja (što je moglo postati dijelom imena i pisati se velikim slovom), a uvijek iza ličnog imena princa. Tako se znalo da je, npr., Mirza Derviš bio pisar, a Derviš Mirza - princ.
4. Rođen(a) sam...


...u Busovači, u dolini Lašve (srednja Bosna). U korijenu je ovoga imena (duboko ukorijenjenog u meni) riječ bus, sa značenjem busen. Budući da ta riječ nije poznata izvan južnoslavenskih jezika, stručnjaci pretpostavljaju da je ilirsko-trački, tj. stari trag iz praslavenskoga doba.
5. Odakle nam dođe rijec guma?


Cak iz Egipta - egipatsko kemai znači smola iz drveta (a prispjelo nam je preko grčkog kommi). Ta prerađena smola iz kaučuka služi danas i za brisanje, i za žvakanje, ali i za automobile, igračke, obuću i tisuće najrazličitijih predmeta. Gumicu u svojoj torbi nisu mogli imati učenici prije 1839. god. naprosto zato što je tek te godine Amerikanac Čarls Gudjir (Charles Goodyear) proizveo gumu grijući cio sahat smjesu kaučuka i sumpora na oko 130 °C.
6. Osta zapisano...


...u prvom broju lista Bošnjak (1891): "... prije dvadesetak godina bio je Omer efendija Humo, rođeni Mostarac, koji je na bosanskome jeziku napisao lijepu knjigu pod naslovom Ilmihal."
7. Je li pravilno: za nikoga se ne brinu ili: ni za koga se ne brinu?


Kada se uz zamjenice složene sa i-, ni- nađe prijedlog, on dolazi između sastavnih dijelova složenice. Zato je pravilno govoriti i pisati samo: i od koga, i s kim, i za šta, ni od čega, ni za koga, ni za šta, ni u čemu i sl., a ne od ikoga, za nikoga itd.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net