Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 17

 

1. Jeste li znali...


...da - pored slavenskih i rimskih imena mjeseci - Bošnjaci imaju u svome jeziku i mjesece hidžretskoga kalendara?

Bošnjaci računaju vrijeme i od Hidžre, tj. seobe Božijeg poslanika Muhammeda iz Meke u Medinu (8. rebiul-evela ili 20. rujna 622. god.). Početak islamske ere računa se od prvog dana mjeseca muharema (prvog mjeseca) godine u kojoj se dogodila Hidžra, što je palo u petak i odgovara 16. srpnju 622. god. Hidžretski kalendar (takvim) zasniva se na kretanju Mjeseca (dakle, lunarni je - za razliku od današnjeg kršćanskog, gregorijanskog, te julijanskog kalendara) i ima dvanaest mjeseci: šest ih ima 30, drugih šest 29 dana.

Mjeseci hidžretskog kalendara imaju ovaj slijed i pišu se ovako: 1. muharem/muharrem; 2. safer/saffer; 3. rebiul-evel/rebiul-evvel; 4. rebiul-ahir; 5. džumadel-ula; 6. džumadel-ahire; 7. redžeb; 8. šaban; 9. ramazan; 10. ševal/ševval; 11. zul-kade i 12. zul-hidže/zul-hidždže.
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


pehlivan - pelivan
Perzija - Persija
peterica - petorica
Petrovac na Moru - Petrovac na moru
pidžama - piđama, pižama
pijavica - pihavica
pijan - pjan
pijun - pion
plaća - plata
3. Ime mi je...


...Mersija (vok.: Mersija). U jeziku izvorniku (arapskom) znači: čvrsta, ustrajna, ozbiljna.

...Mesud (vok.: Mesude). I moje je ime arapskoga postanja, a znači: sretan, blažen.
4. Rođen(a) sam...


...u Tuzli. Staro, srednjovjekovno ime Soli (posvjedočeno kod Porfirogeneta - X st. - u obliku lok. mn. Salenes = Salinis) sačuvano je u imenu rječice i naselja Solina. Tuzlaci znaju da žive u gradu soli: Tuzla doslovno znači "solana" (tursko tuz = so + tur. sufiks -la), ali rijetki znaju da se i ime rijeke Jale dovodi u vezu sa indoevropskom bazom sal- (kao njemački Hall, Halle, Saale te romanske posudbenice salata, sos).
5. Odakle nam dođe fijaker?


Riječ fijaker prispjela nam je iz francuskoga jezika: prva služba za iznajmljivanje kola bila je smještena u hotelu Saint Fiacre (Sv. Fiakr). Sa Ilidže na Vrelo Bosne možete šarenim fijakerom, možete autom - limuzinom (i ova je riječ iz domovine fijakera; prvotno je označavala kabanicu koja se nosila u francuskoj pokrajini Limouzine), a lijepo je i pjehe.
6. Osta zapisano...


...ime bosanskoga jezika u nazivu prve gramatike u BiH za učenike različite vjerske pripadnosti.

Gramatiku bosanskoga jezika za srednje škole napisao je sarajevski profesor Frano Vuletić, a Zemaljska vlada BiH tiskala ju je 1880. Doživjela je više izdanja i bila u upotrebi do 1911. s tim što je od 1908. nosila naziv Gramatika srpsko-hrvatskog jezika.
7. Je li pravilno: pitaj svoje učiteljice; zovni Bajre i slično?


Uz pojedine glagole naporedo se mogu upotrijebiti dioni (partitivni) genitiv i akuzativ u službi pravoga objekta, ovisno o tome da li je objekt određenoga glagola djelimično ili u cijelosti obuhvaćen: da čuješ njezine pameti/njezinu pamet, da vidiš njegove igre/njegovu igru; dali su mu novaca/novac za bajramluk i sl.

Pod uticajem ovakvih dvojnosti javljaju se u bošnjačkim govorima i veze kao pitaj svoje učiteljice, koje nisu dopuštene u standardnome jeziku jer stvarna nedjeljivost objekta ne sadrži mogućnost upotrebe dionoga genitiva. Zato je ispravno upotrijebiti samo akuzativ: pitaj svoju učiteljicu; zovni Bajru i sl.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net