Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 15

 

1. Jeste li znali...


...da pored ijekavskih i ikavskih postoje i bošnjački govori koje odlikuje drugačija zamjena staroga jata (?: ovaj praslavenski glas zamijenjen je u našem jeziku do XIV stoljeća)?

Ijekavski govori u dugim slogovima imaju dvosložnu zamjenu (npr. dijete), a u kratkim jednosložnu (djeca); ikavci u dugim slogovima imaju umjesto jata dugo i (díte), a u kratkim je slogovima i kratko (d?ca).

Osim ijekavske i ikavske imamo i miješanu zamjenu jata, uvjetovanu duljinom sloga u kome se taj glas nalazio. U Tešnju, Maglaju (i okolici njihovoj), Kladnju (uključujući i selo Plahoviće), Mrkovićima (južno od Bara, u Crnoj Gori), kao i u starom sarajevskom govoru (na Bjelavama) te u Srebrenici (posljednja su dva govora najmanje istražena) - imamo ekavsko-jekavsku zamjenu (dete - djeca). Osobeni su i bošnjački govori Žepča i Jablanice, u kojima je ijekavsko-ikavska zamjena (dijete - dica). U Bošnjaka Podgorice i Gusinja javlja se ikavsko-jekavska zamjena (dite - djeca), dok su bošnjački govori bjelopoljsko-novopazarskoga područja ijekavsko-ekavski (dijete - deca).

Spomenuto bogatstvo zamjena staroga jata u bošnjačkim govorima potječe iz predosmanskoga doba; ta je šarolikost jedna od samosvojnih odlika bosanskoga jezika općenito.

Različite zamjene jata, koje odlikuju pojedine naše narodne govore, istodobno znače i to da u školi jedni učenici moraju uložiti manje, a drugi više napora pri usvajanju standardnih ijekavskih oblika bosanskoga jezika. A izvan škole lijepo je njegovati (tj. govoriti) svoje maternje ikavske, ekavsko-ijekavske, ijekavsko-ikavske, ikavsko-jekavske ili ijekavsko-ekavske oblike: u zagrljaju maternjega govora ostaju i naš uži zavičaj i naše djetinjstvo.
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


njemušti - nemušti
obazreti se - obazrijeti se
oboljenje - obolenje
odgajač/odgajatelj - vaspitač
odgoj - vaspitanje
odgojno-obrazovni - vaspitno-obrazovni
odjeljenje - odjelenje
odlahnuti - odlaknuti
odmah - odma
odmalehna (pril.) - odmalena
odrješito (pril.) - odrešito
okean - ocean
otčepiti - odčepiti
otćušnuti - odćušnuti
3. Ime mi je...


...Madžida, a na arapskome znači slavna, čuvena, znamenita, ali i plemenita.

...Mahir. Također je arapskoga porijekla; znači: vješt, okretan, spretan. Riječju: sposoban.

4. Rođen(a) sam...


...u Rami. Ova oblast, u kojoj su pronađeni ostaci naseobina još iz bronzanoga doba, ime je dobila po rijeci Rami, desnoj pritoci Neretve, a pretpostavlja se da to ime potječe iz nepoznatoga predrimskog (možda ilirskog ili čak još starijeg) jezika. Zanimljivo je da je to ime značilo "Bosna". Tako vode Bosne odlaze ne samo u Crno nego i u Jadransko more.
5. Odakle nam dođe krevet?


Ova tzv. kulturna riječ, poznata mnogim jezicima, a čije je značenje "odar, postelja", balkanski je turcizam grčkoga porijekla - a prema nekima čak tračko-ilirskoga.
6. Osta zapisano...


...da je 1971. hrvatski književnik i akademik Novak Simić (rođ. 1906. u Varešu; radni vijek proveo u Zagrebu; poznatija djela: roman Braća i kumiri, Nepoznata Bosna, Suton Tašlihana) kazao: "Ja nisam zaboravio svoj bosanski govor, njime govorim i tako ću nastaviti... Nadam se da će me svaki kajkavac razumjeti, i štokovac, a najpametnije je da ni jedni ni drugi ne prave pretjerivanje. Nama nedostaje, između ostalog, i tolerancija koja treba biti svojina kulturnog čovjeka. A, eto, otvoreno vam mogu reći, mi bismo se zapravo trebali učiti toleranciji od Turaka. Da. Upravo od Turaka. (...) Zašto su Turci imali toliko uspjeha? Zato, između ostalog, što su Turci bili demokratski narod. Kod njih se u ono doba, tj. u srednjem vijeku od smetljarevog sina moglo postati paša ili vezir; ona djeca koja su odvođena iz naših krajeva vraćala su se kao visoki carski dostojanstvenici..."
7. "Je li pravilno tata ili babo?"


- upita me nedavno jedan prijatelj. Odgovorio sam pitanjem: - Zašto pitaš, kada znaš da jedni s pravom kažu jedno, drugi biraju drugo? Razgovor je dalje tekao ovako:
- Eto, ne dopušta jedna učiteljica djeci da napišu i kažu bábo, b?ba.
- Na okupiranim Palama?
- Ma usred slobodnog Sarajeva!
- Zanimljivo.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net