Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 14

 

1. Jeste li znali... gdje je danas Povelja Kulina bana?


Najstariji poznati naš spis na bosanskome jeziku, pisan bosančicom (bosanskom ćirilicom), i jedan od najvažnijih spomenika bosanske kulture uopće (najraniji južnoslavenski državni ugovor), postoji danas u tri primjerka. Izvorni dokument, pisan u Bosni, ujedno i najstariji primjerak Povelje, pohranjen je u rukopisnim zbirkama Biblioteke Akademije nauka u Lenjingradu (Petrogradu), u Rusiji. Pored ovoga primjerka, koji se smatra originalom, postoje i dva prijepisa, nastala krajem XII i početkom XIII st. u Dubrovniku, gdje se i sada nalaze (iako su jedno stoljeće lutali od Beča do Beograda i natrag).

Povelja bana Kulina, čuveni međudržavni trgovinski ugovor, pisan dvojezično (narodnim, bosanskim jezikom te na latinskom), ukradena je iz Dubrovačkoga arhiva 1832. ili 1833. godine. Poznati su i počinioci ovoga nečasnog djela: Jeremija Gagić, bivši ruski konzul u Dubrovniku, došao je u posjed Povelje uz pomoć pravoslavnoga popa Đorđa Nikolajevića, koji je 1832. prepisivao (za potrebe Beograda) ćirilske spise u Dubrovačkom arhivu. Dugo se Gagiću vjerovalo da je taj neobično značajni "komad pergamenta" našao na dubrovačkoj tržnici u gomili papira za umotavanje prodate robe, i tako ga "spasio"!
2. Pravilno - nepravilno i bosanskome jeziku


Nedžarići (u Sarajevu) - Neđarići
nemati, nemam - nejmam
nepokolebljiv - nepokoljebljiv
nerazgovijetan - nerazgovjetan
neretljanski/neretvanski - neretvljanski
neslaven - ne-Slaven
neuvehla (ruža) - neuvela
niko - nitko
nisam, nisi - nijesam, nijesi
Novi Grad (u Sarajevu) - Novi grad
novine (mn. ž. r.) - novina (jd.)
Novi svijet (Amerika) - Novi Svijet
novi vijek - Novi vijek
Novopazarski sandžak - Novopazarski Sandžak
novorođenče - novorođenće
3. Ime mi je...


...Lamija. Vokativ je jednak nominativu; prisvojni pridjev glasi - Lamijin. Ime mi je porijeklom iz arapskoga jezika i znači blistava, sjajna, svijetla. Otkako mi Lemana reče da njeno ime na arapskome znači blistanje, sjaj, svjetlucanje, oslovljavamo se imenjakinjama.

...Latif. Obraćaju mi se: Latife! Brojna su značenja koja krije arapski korijen moga imena: nježan, blag, dobar, ugodan, mi, lijep.
4. Rođen(a) sam...


...u ravnoj i žitorodnoj Semberiji. Staro, slavensko ime ovoga dijela Panonske nizije čuva uspomenu na davne pretke, sebre, koji su orali ovu plodnu zemlju, bili ratari, stočari, šljivari... Imenom sebar (u koje je umetnuto m ispred b) označavani su u XIV i XV st. težaci, kmetovi - svi koji nisu pripadali plemićkome staležu ili kleru. Riječ sebar nejasna je postanja (po nekima je tursko-tatarska, ili čak mongolska).

Sember je tako bio čovjek iz Semberije, a Semberija, nekoć kneževina (omeđena Savom na sjeveru, donjom Drinom na istoku i Majevicom na jugu), nekad dio Zvorničke nahije, ali uvijek - najznačajnija bosanska pitomina. Iz njenoga središta, Bijeljine (koja se prvi put spominje 1634), vode putevi u Brčko, Janju, Tuzlu... Doći će ljepše godine, vratit ću se rodnoj Bijeljini, žitorodnoj Semberiji.
5. Odakle nam dođe kolijevka?


U osnovi je ove riječi glagol kolebati se (koji je, zapravo, ekavizam - ikavci imaju kolibati se, a u ijekavaca je ranije bilo koljebati se); ova stara, vjerovatno praslavenska onomatopeja označava radnju njihanja. Istoga je korijena i današnje kolebljiv, nepokolebljiv i sl. Istoznačnica zipka također je u vezi sa praslavenskim onomatopejskim glagolom: zibati - ljuljati, uspavljivati dijete. Turska riječ bešik ("ljuljačka" pod uticajem riječi kolijevka dobila je u bosanskome jeziku -a: tako su bešika, beša (hipokoristik) i bešičica (deminutiv) postale omiljene imenice ženskoga roda i kao takve ušle u pjesme i dječije snove: "San u bešu, nesanak niz bešu..."
6. Osta zapisano...


...u Povelji bana Kulina (stolovao od 1180. do 1204: njegovo je vrijeme, doba bosanske samostalnosti, upamćeno u narodu kao sretno, bez kuga, gladi i ratova: "od Kulina bana i dobrijeh dana"). između ostalog, i to da će dubrovačkome knezu i Dubrovčanima ban Kulin biti pravi prijatelj "od sada i do vijeka", da će imati njegovu zaštitu, savjet i pomoć (isto "kako i sebi" što bi pomogao), te da će imati punu slobodu kretanja i trgovanja diljem zemlje Bosne.
7. Je li pravilno: beba je stara mjesec dana; dijete je staro dvije godine; koliko je stara djevojčica?


Nije pravilno, jer daleko je starost od bebe u bešici. Ispravno je: beba ima mjesec dana; dijete ima dvije godine; djevojčice, koliko ti je godina? i sl.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net