Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 13

 

1. Jeste li znali...


...da "strašan" može značiti - lijep, pametan; "riba" - djevojka, a "ribizla" - djevojčica; "bit će kiše" - sprema se opasnost (npr. na vijest o neočekivanom kontrolnom iz matematike); "boli me (briga)" - svejedno mi je; "bomba" - laž; "bosoglav" - ćelav; "klinac" - mališan, a "klinceza" - djevojčica: "reva" - kontrolor karata; "vuna" - strah, "zipa!" - pazi! itd.

Ovakva značenja spomenutih riječi i izraza obična su u žargonu. A žargon je skup jezičkih sredstava svojstvenih nekoj profesionalnoj ili uzrasnoj grupi; on, dakle, služi sporazumijevanju pripadnika iste struke, istog zanata, zvanja, uzrasta (npr. žargon ljekara, pravnika, zidara, planinara; žargon mladih, sportski, đački žargon). To je vid odstupanja od standardnoga jezika (izuzevši upotrebu stručnog nazivlja), čija je svrha jezičko izdvajanje iz šire zajednice. Ta odstupanja mogu biti uvjetovana naročitom željom da neupućeni ne razumiju neku društvenu grupu te nastojanjem grupe da istakne svoju samosvojnost.

Posebnu vrstu žargona predstavlja argo ili sleng, tako se imenuje tajni tip jezika kojim se služe pripadnici društvenih grupa na koje se gleda kao na niže - to je tzv. jezik ulice (kockari, džepari, narkomani).

Žargonizmi (riječi i izrazi koji pripadaju žargonu) nerijetko su plod svojevrsne igre jezikom: često ih odlikuju duhovitosi, tajnovitost, slikovitost, pejorativnost, ironija, preuveličavanje. Zargonizme ćete susresti i u nekim književnim djelima; njima se pisci znaju poslužiti kao sredstvom za jezičko izdvajanje lika. I vi se žargonizmima možete koristiti, ali s mjerom i ukusom te samo unutar grupe kojoj pripadate (u školi - ne u toku nastave, nego na odmoru).2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


munara - minaret
muštuluk - maštuluk
nadstrešnica/nastrešnica - natstrešnica
nagluh - nagluv
nagrizen - nagrižen
nahoče - nadhodče, nahotče
najedanput - najedamput
najjači - najači, najjaći
namah (odmah) - nama
Nasrudin-hodža - Nasredin-hodža
3. Ime mi je...


...Kimeta. Arapska riječ od koje je nastalo moje ime, prevedena na bosanski, znači vrijednost, cijena. Kako moje ime u sebi skriva ove dvije lijepe riječi, ponekad mi se čini da mi u kući i školi i nije baš trebalo naročito pripominjati: "Kimeta, da bi bila cijenjena, moraš biti vrijedna".

...Kenan. I moje ime potječe iz arapskoga jezika, a znači skriven, zaklonjen. Pitate: od čega zaklonjen? Pitao sam i ja one koji mi odabraše ime. Rekoše: "Sine Kenane, od svih zala, ako Bog da!"
4. Rođen(a) sam...


...pokraj Lima, najveće pritoke Drine. Od Plavskog jezera žubori Lim dugih 220 km do Drine, a na tom putu do ušća (nizvodno od Ustiprače, prema Višegradu) spaja Plav, Prijepolje, Priboj i Rudo - vezuje Sandžak sa Bosnom.

Ime zavičajne rijeke, čiji me žubor danonoćno zove, jedni dovode u vezu sa albanskom riječju lumi, što znači rijeka, a drugi sa indoevropskim korijenom lei, čija su značenja liti, teći, curiti. U našim pisanim izvorima spominje se Lim od XIII stoljeća.
5. Odakle nam dođe?


Košava, jak i brz sjeveroistočni vjetar oko Dunava, od koga se mnogima srce ledi, dobila je ime od turskih riječi koš - brz i hava - zrak.
6. Osta zapisano...


...da je Salih Gašović, rodom iz Nikšića, o svome "Časnom mevludu na bosanskom jeziku", objavljenom u Sarajevu 1878, rekao:


Moliše me kolašinski prviši,
mevlud nama daj bosanski napiši.


(Dodajmo da riječ prviši znači prvaci, najugledniji ljudi.)

Poput Gašovića, i Arif Sarajlija prepjevao je Mevlud Sulejmana Čelebije; Sarajlijin prijepjev, pod naslovom "Terdžuman mevludski na jezik bosanski", tiskan je u Carigradu 1909. godine. (Ovdje terdžuman znači prijevod, tumačenje; inače se tom riječju označava prevodilac.)
7. Je li pravilno: tražiti pomoć od strane oca?


Oni kojima je govorna kultura slaba strana, kojima (u jeziku) stalno treba pomoć sa strane (od drugih), često kažu ili napišu: dobijena je pomoć od strane preduzeća; izjava od strane direktora i sl.

Imenica strana ima više značenja i da se lijepo upotrijebiti u različitim vezama sa drugim riječima, ali je suvišna i ništa ne znači (osim što je znak loše pismenosti) u primjerima kao pomoć od strane oca. Dakle: izjava direktora; pomoć od oca.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net