Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 12

 

1. Jeste li znali...


...da povrede određenih dijelova mozga dovode do različitih poremećaja u složenome procesu nastajanja i razumijevanja govornoga saopćenja? Tako bolesnik može osjećati teškoće u nalaženju potrebnih riječi ili pri imenovanju predmeta, potom u ponavljanju nizova riječi ili rečenica. Pojedini bolesnici s mukom izražavaju svoju misao ili nikako nisu više u stanju općiti. Uslijed oštećenja čeonih režnjeva mozga, npr., može biti poremećeno razumijevanje složenijih saopćenja; umjesto da ukratko ponovi priču koja mu je pročitana, u bolesnika nekontrolirano oživljavaju sporedne asocijacije te nije u stanju vratiti se na početni tekst.

Proučavanje ovakvih problema predmet je neurolingvistike, novije znanstvene oblasti, koja sretno objedinjava metode i iskustva psihologije, neurologije i lingvistike, i pokušava pomoći u liječenju ljudi.
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


mehak - mek
mehlem - melem
mejdan - megdan
mekteb - mejtef, mehtef
melanholija - melankolija
mezimac/mjezimac
mnijenje - mnjenje, mnenje
muha - muva
muhadžir - muhadžer, muhađir
Muhammed, a.s. - Muhamed, a.s.
muhati se - muvati se
muhur - mur
3. Ime mi je...


...Jemina. Rijetko je u nas, a na arapskome znači: sretna; vjerna; sigurna; napredna. Opća imenica jemin znači zakletva; jedna bošnjačka poslovica kaže: Žena se u plač, a hrsuz u krive jemine uzda.

...Jasminko. Perzijska riječ jasmin (yasemin) obilježava biljku mirisnih bijelih ili žutih cvjetova (lat. Jasminum officinale). Imena Jasmin, Jasmina susrest ćete svuda po svijetu; sa istim značenjem česta su u nas i izvedena imena Jasminka (dodavanjem nastavka -ka) i Jasminko (bosanski nastavak -ko na osnovno ime Jasmin).
4. Rođen(a) sam...


u Bosanskom Šamcu, gradiću kod ušća Bosne u Savu.

Riječ šanac potječe iz njemačkoga jezika (die Schanze, sa značenjem opkop, rov); posvjedočena je u našem jeziku još u XVI stoljeću, a od XVIII st. i u obliku šamac (sa promjenom n u m). Poznaju je još bugarski, rumunski, češki i poljski jezik.

Svi vozovi u mojim snovima hitaju rodnom Šamcu; dok se budim, jasno ih vidim kako zamiču prugom Šamac - Sarajevo...
5. Odakle nam dođe?


Čaj je balkanska i evropska riječ kineskoga porijekla (od kineske riječi ča u izgovoru Kantona, a ovo -j potječe od riječi je - listovi: ča-je = čajni listovi). Istoga je porijekla (od kineskog ča) i engl. tea, njem. der Tee i sl., ali prema izgovoru u kineskoj provinciji Amoy, odakle se izvozi omiljeni napitak čaj.
6. Osta zapisano...


...u znamenitom Ljetopisu Sarajlije Mula Mustafe Bašeskije (1780) da je Mula Hasan Nikšićanin govorio pola turskim, pola bosanskim jezikom.

7. Je li pravilno: udariti glavom od zid?


Ne samo da je bolno nego je i nepravilno. U pojedinim bošnjačkim govorima sa akuzativom se upotrebljava prijedlog od (koji se inače slaže s genitivom), ali je u standardnome bosanskom jeziku nepoželjna ta prijedloško-padežna veza; u sličnim primjerima ispravno je samo o + akuzativ: dok bi dlanom o dlan, ne udaraj glavom o zid.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net