Halilovic, Senahid


 

 

Gnijezdo lijepih riječi 1

 

1. Jeste li znali...


...da je teško ustanoviti gdje prestaje jedan a počinje drugi jezik? Otuda neki naučnici kažu da u svijetu postoji oko 4.000 jezika, a drugi da ih je čak oko 10.000!
2. Pravilno - nepravilno u bosanskome jeziku


abdest - avdest
ajvar - hajvar
ako Bog da - akobogda
Allah - Alah
aluminij - aluminijum
amidža - amiđa
april/travanj
august/kolovoz - avgust
automehaničar - auto-mehaničar
avaz - havaz
aždaha - aždaja
3. Ime mi je...


...Alma. Kad me zovu, opet kažu: Alma! To je ime često u Bošnjakinja. Potječe od turske riječi alma, elma i znači jabuka. I svaka je Elma, dakle, moja imenjakinja. ...Ajdin. Obraćaju mi se: Ajdine! Moje ime također je iz turskoga jezika, ali nije baš često u Bošnjaka, premda je puno lijepih značenja: sjajan, svijetao, jasan, sretan, veseo.
4. Rođen(a) sam...


... pokraj Save. Raslo se i sraslo sa tim imenom. Jedared otvorih knjige, a u njima stoji da jezički stručnjaci koji proučavaju porijeklo, razvoj i značenje riječi - pretpostavljaju da je ime moje zavičajne rijeke, zapravo, ilirska ili keltska riječ, nastala od prastarog, indoevropskog korijena seu-, čije je značenje tekućina, vlaga, sok.

Zatekli su ovo ime i moji slavenski preci, mnogobošci, te ga dali jednome svom ženskom božanstvu - slično starim Latinima, u kojih je Savus bilo ime muškoga božanstva. A prvi pisani spomeni o imenu Sava potječu iz XII stoljeća.

Oko rijeke su plodna polja, ali je i sama Sava rodna - od njenoga imena dobiše ime i zemlja Posavina, Posavlje, i pritoke Savica i Savinja, i žene Posavke, i djevojčice Posavčice, i ljudi Posavci, i naselja Posavci, Savski Potok, Dubočac na Savi, i šuma Savski lug...
5. Odakle nam dođe?


Riječ kečap - označava slatko-kiseli zgusnuti sok od paradajza - pozajmica je iz kineskoga jezika.6. Osta zapisano...


...da je 3. VII 1436. godine mletački knez u Kotoru kupio petnaestogodišnju djevojku bosanskoga roda i heretičke vjere, zvanu "bosanskim jezikom Djevenu".
7. Za početak, pitanje jednoga Jasminka: "Je li isto lasta i lastavica?"


Lasta je ime od dragosti dato lastavici. A lastavica je ime ptice selice koju biolozi nazivaju Hirundo (njeno latinsko ime). Slovenci je zovu hlastavica, Česi vlaštovka, Poljaci jaskolka...

To je stara slavenska riječ, a njen korijen po nekima znači brz, po nekima rep, a ima naučnika koji kažu da je u vezi sa letjeti.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net