Hajder, Ibrahim


 

 

U jesenje predvečerje

 

Sve ovo je u ničemu ništa:
i dah jeseni i zvuci što stenju,
i list breze što bi da pita:
je l' njegov kraj na hladnom kamenju?
Pita i pada sunovratu svom
Hladan i go
Zemlji se svojoj žuri
Nepovratno olistao i uvenuo na plamenu tom
Ni kapi rose! Ali.
Oh, i opet juri
putu svome, putu nepovratnom.

I zvuci, obični zvuci pada,
uvijeni i nečujni,
glasuju se poput sna
Gore na granu više nikada.
Nikada!

Dole na zemlji je Zemlja Njegova
I mir.
I spas.
I kraj jednog doba
Go i hladan htio bi da nešto pita
Ali ga uspava
tišina njegovog groba
Jer ovo je zaista
u ničemu ništa.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net