Hajder, Ibrahim


 

 

Manjača

 

1. Strepnja


Ustani, moje milovanje!
Ustani, moje radovanje,
mojih noći svitanje.
Ustani! Ustani! Ustani!
moje sada jadovanje
Sa jastuka moga
moje šaputanje
Vrijeme je za ustajanje

Ustani, kapljo moje sreće!
Ustani, Sunce moje obasjano!
Ustani, zora je.
Bar još jedan pogled daj
u ovaj moj zli dan
Dječicu svoju pogledaj!
Dar naše ljubavi,
naših srca radosti!

Ustani, moje milovanje!
Srećo moje mladosti,
ustani! Makar malo prije njih
O, moja jadosti!
Zar i to da me snađe?
Oni će sigurno po tebe doći,
da te vode,
da te rastave od nas
i tvoje slobode.

O, žalosti moja crna,
zar mi moje radovanje
treba ići na tamnovanje?
Da i bude samo na trenutak,
vječnosti ću, jadna, sluga biti!
Oni će sigurno po tebe doći
da te na Manjaču vode
Da te rastave od nas
i tvoje slobode
Ustani! Ustani, milo moje!

2. Na putu


- I -

Ja idem! Ja idem!
Da li ja stvarno moram da idem?
Iako odgovor niti ne znam,
ja idem. I sobom vodim mene,
odrpanog i svega jadnog
Od strepnje uništenog,
od čekanja ostarjelog
Svejedno, ja idem
Trulim nogama
gazim svoje "Ja"
Tamo gdje idem je daljina.

Moje su ruke potpuno čiste,
baš kao i savjest moga "mene"
i na ramenu se klate
i kao odvaljene,
ljuljaju se tamo-amo
Poput gornjeg dijela pidžame
kad se na vjetru ljulja.

Bože, kako pristajem lako!
Kao da idem u raj
Iako sigurno dobro znam
da će pravi pakao
biti život taj!
Idem!

Hej, čekajte još malo samo:
čini se da nisam pozdravio sviju
Ko je još ne pozdravljen ostao?
Ne morate više budni biti
Idite snivajte! Idite spiti,
o, moji mili, moji najmiliji!
Mene će moje "Ja" ispratiti!

Idemo, moje "Ja", idemo!
Isprati me jedino ti
i pazi: rebra mi moraš čuvati,
ta moja prekaljena rebra!
Ovi što nas vode
prvo to polome!
Da bi mogao, kad dođe noć,
da ih brojiš koliko ih ima još!

Zato i imamo grudni koš:
da u njeg sruče svu svoju mržnju,
kundakom, ili čime stigne
Pa te prevrne, pa onda digne
Pa novu oluju u tebe stjera!

Zato, moje "Ja", čuvaj samo rebra!
Nemoj pitati: čime?
Samo zamisli da ih čuvaš
i kad se probudiš
onda ih broj!- II -

Idemo moje "Ja" i dio mene
Drugi sam dio ostavio
mojim ljubljenim na dar,
za vječni spomenar
A ovo što sobom nosim,
znam da će jednom da uvene.

Idemo moje "Ja" i mnogi do mene
Metalni kundak zveči
po mojim trulim nogama
Onaj do mene poče da ječi
i nosi rebro u rukama.

Idemo dalje! Idemo još!
Moje "Ja" je od straha,
zbog udarca u moj koš,
skrilo se pod tuđim nogama
Čak ni sa mnom nije više!
Provjerava odvaljenim rukama
da li mi srce još diše.

Idemo! Idemo! Idemo!
Krenuli smo i gotovo je sad
Povratka nema, to znamo!

Ali, tek što tako i mislimo,
ja i moje preplašeno "Ja",
što se nađe pod tuđim nogama,
kad odjednom: Traas!
Kao da grom puče u nas!

Onaj do mene opet zaječi
i drugo rebro zgrabi
u drugu odvaljenu ruku!
Ovom će trebati bezbroj dana
da sve ove komade zaliječi!
A moje "Ja" opet neko zgnječi!

Još jedan ispred mene
jadno se i bolno skvrči
A u stomaku glad krči!
Opet se moje "Ja" od straha zgrči
Uh, kako bi rado da potrči!
Ali trule noge jedva se miču
Iako smo poslušne žrtve
opet na nas viču
Spominju nešto kao vjeru
A često uzviknu: da nam materu!
A tako sam lako pristao da idem!
Kao da sam bio omađijan
Misleći: ako sam poslušan,
pola mi se prašta!
Iako ni ono drugo pola
zaslužio sigurno nisam!

Onda, pa šta?!
Idemo, idemo, idemo!
Kao da zaista nekud idemo
Vučemo svoje polomljene sjene
Svako u svojim odvaljenim rukama
nosi ponešto od sebe!
Ljeto je, ali svejedno,
tako se strasno zebe!

Rane krvare, tragovi ostaju
Od ovog časa:
i dio mene i dio tebe,
robovi nečiji postaju!
Al' opet idemo i idemo
Kroz smrt koračamo u mraku
Jer smrt je ovdje ustvari
na svakom sljedećem koraku!

Ako onom do mene
odvale još koji komad,
više ga nema čime nositi!
Tu će ga jednom naći kakav nomad!

Tako mislimo ja i moje "Ja",
koje je jedini preostali dio mene
Al' odnekud iznebuha
bubnu nas toljaga
po sred trbuha!
Valjda su čuli misli moje
kako se praznom glavom roje
Skupih se i hrabro
pokupim stomak u ruke svoje!
A i ruke odvaljene!
Ali i dalje idemo
Kao da baš negdje idemo
I skupljamo svoje boli
na jedno mjesto: u srce jadno!

Do sad nismo ni znali
koliko srce imamo!
Koliki su silni boli
u njemu jadnom stali!

I nedamo ni jednom bolu
da ostane na ovom polju
Jedino što ostaviti moramo
je krv naša nevina
I poneki komad sebe
da u ovoj pustari zebe!

3. Dolazak


I moja je slutnja crna kao svaka,
onih, koji su ovuda prošli:
Iz ove tame vidi se baraka!
Čini se da smo ipak
mi negdje došli.

Koliko sreće iz ovih polomljenih sjena
pođe zračiti ovim strašnim mrakom
Iako su mnoga rebra već slomljena,
ipak se spas zove barakom!

I tu ćemo biti poslušne žrtve
Svima nam je jasno, to znamo svi
Al' ćemo, makar, vidjeti naše mrtve
i bar ćemo ih moći sahraniti.

Da nam je makar do barake doći
Iako skršeni, da nam je samo leći!
I tu će nam biti krvave noći
Ipak se lakše patnja
podnosi ležeći!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net