Hajder, Ibrahim


 

 

Jedna plačna zvijezda

 

Ako ugledate jednu plačnu zvijezdu,
kako vratolomno prema zemlji pada,
slijedite joj pute po čitavom nebu
Kažite joj gdje sam sada.
Da mi plačna ne zaluta
tražeći me tamo gdje me više nema,
dugo, dugo gdje mi nema puta.

Da mi tako plačna i od silne želje
da što prije padne i da vidimo se,
ne bi drugom u naručje pala. A od suze njene
ironiju čini. I zbog toga bolno stidimo se
Suza njena to je suza moja
Njoj je dana da je dobro skriva,
od studeni i od raznog soja.

Kad ugledate jednu zvijezdu plačnu
kako jednom kraju stremi,
kažite joj da me tamo nema
Recite joj puta prema meni
Jer su mene sakrile daljine,
nepoznate staze, nepoznatog kraja
Pa ni suze nemam da mi lice mije!
Sve je jadno bez svog zavičaja.

Kad ugledate jednu zvijezdu suznu
kako sama plače međ' milion drugih,
to su moje uspomene što me nekad uzmu
preko mojih noći jadnih i dugih
Skupile se u tu jednu zvijezdu,
što bi htjela jednom kraju doći
Samo da mi plačna ne zaluta
Mome kraju da obasja noći,
dugo, dugo gdje mi nema puta.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net