Hajder, Ibrahim


 

 

Ime slobode

 

Znači došli smo do trenutka
kad možemo svečano objaviti pticama:
Da smo doznali da ćemo preživjeti!
Dakle jedno je sigurno:
izbjegli smo hicima!
I neće se sigurno pljuvati po nama
I nećemo se više s pticama
družiti na granama
Niti praviti padove po liticama
I pretovareni tugom,
onako jadni i skvrčeni,
u strahu tražeći ime slobode.

Znači došao je trenutak
kad možemo reći na sav glas:
Da smo pobjedili smrt!
Ili smo je samo odložili
da bi u lutanju za njom
potražili spas
Jer smo ionako živote već uložili
u potragu za ime slobode.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net