Hajder, Ibrahim


 

 

Za ulice koje zaboravismo

 

Još je samo ostalo vrijeme
da se druži s njima. U njemu
će se sresti sve naše dileme
da li se čudismo dovoljno i svemu
Naši prolazi i susreti u njima
sad se zovu zaboravi
Naši pogledi, nepoznati svima
sad se zovu uspomena
što na srce treba da se stavi
Al ni srca u njima nam nema.

Nismo mi smislili ove zaborave
Tek ih u prolazu dotaknemo samo
Al svejedno na tuđim sad ulicama
grcamo suze što nas dave
Na našim nas više nema tamo
Gdje sretasmo sebe i prolaze naše
Sami sebi postadosmo uspomena
Iako ruka draga iz daljina maše
Iz ulica kojih više nema.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net