Hajder, Ibrahim


 

 

Vene cvijeće ruzmarina

 

Gledaj, sine, kad su vedre noći
tamo gdje no začinje daljina
Otud nama niko nema doći
Tamo vene cvijeće ruzmarina.

Ruke koje cvijeće njegovaše,
postale su davno zemlja hladna
Zato nade srušiše se naše
Pogledi u prazno čine srca jadna.

Gledaj, sine, i u jutra rana,
na počinak kada noć se sprema
Iz daljine niko neće k nama
Tamo, sine, nikog našeg nema.

One što bi sigurno nam došli
već odavno krije tama noći
Grobovima svojima su pošli
Zato, sine, nikad neće doći.

Ljubav koju jesu dali nama
nosićemo dokle god nas ima
Ponos kaže: Suza okovana
i kad vene cvijeće ruzmarina.

Zato, sine, ponekad pogledaj
prema tamo gdje nestaju noći
Da ti suza padne, nikad, sine, ne daj!
Iako nam niko nema doći.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net