Hajder, Ibrahim


 

 

Pjesmuljak za malo nade

 

Što ima srcu gore
od te tmore
što se ljubav zove?

Što ima srcu teže
kao kad mu vježe
ljubav steže?

Što ima srcu mrže
kao kad ga u grču
vlastiti boli drže?

Šta ima srcu zagonetnije,
jadnije i svetije
od ljubavne prokletije?

Što ima srcu gluplje
kao kad mu se lagano
posisa krv iz duplje?

Što ima srcu milije
kao kad jednom sazna
da ništa istina nije?

Da je život samo laž
A istina da je
u prolazu sitna draž.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net