Lista Autorovih djela


Hajder, Ibrahim /  Pogledi u prazno

ICON   Nad slikom logoraša
ICON   Srebrenica
ICON   Vijest o zlu
ICON   Nad slikom zavičaja
ICON   I dođe sloboda na Polja Glamočka
ICON   Bosno, Domovino draga moja!
ICON   Dug
ICON   Jednog petog aprila
ICON   Hoćemo li, srce moje?
ICON   Svečana izjava
ICON   Sumnja
ICON   Obećanje mrtvoj majci
ICON   O, majko!
ICON   Godišnjica

Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net