Hajder, Ibrahim


 

 

Svečana izjava

 

Ja, dijete planina i proplanaka,
(Da li sam ili nisam baš to,
to nema nikakve dileme!)
pred ovim Svijetom izjavljujem svečano
da ovo nije Svijet za mene.

Ja, dijete cvjetnih livada i potoka,
koji sam vječito pio miris cvijeta,
izjavljujem, onako od oka,
da ni ja nisam za ovog Svijeta.

Ja, dijete sela i seljaka,
koje se nikad odreklo nije
niti sela niti opanaka,
izjavljujem u zrelim godinama,
da se razlika među živima
više praviti ne smije.

Ja, dijete prirodno rođeno,
kao produkt ljubavi iskrene
i kroz život poštenjem vođeno,
svečano izjavljujem u zrelim godinama
da nije ovo doba za mene.

Ja, dijete svih proljeća,
što ću ih voljeti sve do groba,
izjavljujem za sva stoljeća,
da nisam ni ja za ovo doba!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net