Hajder, Ibrahim


 

 

Nad slikom zavičaja

 

Gledajte, oči, gledajte!
I ništa ne pitajte
Odgovor je već u pitanju
To vi sigurno dobro znate.

Gledajte, oči, gledajte!
I ljepotom napojte to crnilo svoje
A onda bolno jecajte, jecajte!
Jer sve je to bilo nekad moje.

Uzdiši, srce, uzdiši!
Imaš zbog čega, imaš za kime
Udiši, dušo, udiši!
Da me još jednom želja mine.

Spusti se, ruko, spusti,
i pomiluj moje uspomene!
O, moji snovi pusti,
zašto mene tamo nema?

Spusti se, ruko, spusti,
i dotakni dom moj mili!
Otvori mi vrata pa me tamo pusti,
tamo, gdje smo nekad sreću pili.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net