Hadžialić, Sabahudin


 

 

Intelektualac (Feniks, ili...)

 

Rijeka sjećanja u
prvom licu jednine
ostaje nedorečena...

Godine prkosa tope se
pred navalom varvara
duha
koji sudbinu ruše.

Uništavati, uništavati, uništavati...

No, jedna stvar ostaje neshvaćena...
... od njih...

Kako to da se poslije svakog novog
Uništavanja
rađa Feniks sudbine
koji prkosi, prkosi...

... Mudrošću stvaranja... 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net