Hadžialić, Sabahudin


 

 

(Stoljećima…)

 

Stoljećima
zajedno
kao sunce i
mjesec...
... smjena dana
i noći
od bogumila,
Katolika,
Pravoslavaca i
Muhamedanaca
do naroda tri
što bjehu i
jesu jedno
biće.
...
A budućnost
spojena u
življenju ostade
kao
sjećanje
stvorivši lice
bosanskog
naroda. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net